AQUA CLEAR

AQUA CLEAR

KRACHTIGE HELDERMAKER

Kristalhelder vijverwater binnen de week. Product met 3 eigenschappen:

  • Zorgt voor binding en omzetting van fostaten   
  • Het vijverwater wordt "uitgevlokt", het vuil slaat neer op de bodem
  • pH-schommelingen worden gebufferd
Andere producteigenschappen:
  • Onschadelijk voor vissen en waterplanten bij het respecteren van de gebruiksdosis
  • Zeer homogeen microgranulaat 
Dosering:

veel draadalgen of zeer troebel: 500 g / 10000 l (= 10 m³)
weinig draadalgen of licht troebel: 250 g / 10000 l (= 10 m³) 

meerdere foto's