BARCLAY GALLUP SUPER 360 professioneel gebruik

BARCLAY GALLUP SUPER 360 professioneel gebruik

Polyvalente onkruidbestrijder 

  • Systemisch bladherbicide: doodt tot in de wortel
  • Zaaien kan reeds na 7 dagen
  • Ook als totaal-herbicide
Dosering: gemiddeld 60 ml in 10 l water voor 100 m²

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 360 g/l glyfosaat. Erk. nr. 10189P/B. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.