BELPATAT

BELPATAT

Krachtig fungicide tegen de aardappelplaag

  • Preventieve werking, lange werkingsduur
  • Beschermt loof, stengels en knollen
  • Regenvast na 1 uur

Dosis: 6 ml in 10 l water voor 100 m²

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. Toel. Nr.: 1059G/P. Bevat: 250 g/l Mandipropamide