BO-GAZON

BO-GAZON

TEGEN ONKRUID IN GAZONS
Krachtige onkruidverdelger

  • Bestrijdt de courante (paardenbloem, klaver,...) en moeilijk te bestrijden onkruiden (boterbloem, netel, distel,...) in bestaande gazons

 Dosering: 100 ml in 10 l water voor 100 m²

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Toel. Nr.: 958G/P.
Dicamba: 20,0 g/l / Mécoprop-P: 42,0 g/l / MCPA: 70,0 g/l / 2,4-D: 70,0 g/l


meerdere foto's