CITO GLOBAL HERBICIDE concentraat

CITO GLOBAL HERBICIDE concentraat

Totale onkruid- en mosverdelger

  • Op basis van een natuurlijke grondstof
  • Bestrijdt zowel mossen, onkruiden als grassen
  • Bevat azijnzuur + synergist
  • Voor opritten en paden, tussen beplanting
  • Vóór het zaaien of planten
Dosering: 1 liter in 3 l water voor 40 m²
Dosering: 2,5 l in 7,5 l water voor 100 m² 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. Nr: 10198G/B. 240 g/l azijnzuur. Kan langdurige, schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. 


meerdere foto's