FUNGISTOP GARDEN

FUNGISTOP GARDEN

Tegen schimmelziekten bij buxus

  • Preventief en curatief bij aantasting van buxus door taksterfte (Volutella buxi en Cylindrocladium buxicola)
  • Ook tegen witziekte op sierplanten
  • Ook tegen roest op peer

Dosering: 7 ml in 10 l water voor 100 m²

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. nr.: 1009G/P Bevat: tetraconazool 125 g/l 
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.