GALLUP GARDEN gebruiksklaar

GALLUP GARDEN gebruiksklaar

Gebruiksklare totale onkruidverdelger

  • Systemisch bladherbicide: doodt tot in de wortel
  • Na 7 dagen weer zaaien of planten

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 7,2 g/l glyfosaat. Erk. Nr.: 10193G/B.