HERBI-SOL

HERBI-SOL

Selectief breedwerkend bodemherbicide

  • Tegen éénjarige onkruiden én grassen in sierplanten, aardappelen en groenten
  • Toepassing op onkruidvrije, vochtige bodem = meerdere maanden onkruidvrij
  • Verpakking van 50 ml, voldoende voor 500 m²
  • Bevat 500 g/l metazachloor

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. Toel. nr. 1061G/P. Bevat: 500 g / l METAZACHLOOR. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Schadelijk bij inslikken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.