Mos

EMPRESS GARDEN

Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

  • Maakt geen vlekken op tegels, betonklinkers...
  • Toepassen met de sproeier of gieter in het voor- en/of najaar 
  • Gebruiken vanaf 15°C
Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9959G/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

 

meerdere foto's

EMPRESS voor erkende verkoop

Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

Professioneel gebruik

Dosering: 200 g in 10 l water voor 100

Erk. Nr. 9142P/B. Bevat:dinatrium-EDTa 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. 

meerdere foto's