Sand Filter Cleaner

Sand Filter Cleaner

Reiniger voor zandfilters en filters uit diatomeeënaarde

Dosering:

  • zandfilters: 2 tot 3 liter product 
  • filters uit diatomeeënaarde: 1 liter product per 20 liter water