SOL INSECT

SOL INSECT

Insecticide strooikorrel tegen bodeminsecten

  • Tegen engerlingen en emelten
  • Tegen larven van koolvliegen, ritnaalden en aardrupsen

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. nr.: 1060G/P. Bevat: 5 % chloorpyrifos. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


meerdere foto's