TEGEN ZIEKTEN EN INSECTEN OP ROZEN

TEGEN ZIEKTEN EN INSECTEN OP ROZEN

Tegen schimmelziekten en insecten op rozen (en andere sierplanten)

  • Bevat 2 aparte producten: 15 ml Fungistop Garden (fungicide tegen ziekten) en 30 ml Multi-Insect (insecticide)
  • De oplossing voor de gelijktijdige bestrijding van ziekten en insecten op rozen
  • Ook geschikt voor andere sierplanten

Dosering:
7 ml Fungistop Garden in 10 l water = 100 m²
12 - 15 ml Multi-Insect in 10 l water = 100 m²

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. FUNGISTOP GARDEN: Toel. nr.: 1009G/P. Bevat: tetraconazool 125 g/l. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
MULTI-INSECT. Toel. nr. 1062G/P. Bevat: 5 g/l LAMBDA-CYHALOTHRIN / 100 g/l PIRIMICARB. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.