WOODY

WOODY

TEGEN HARDNEKKIGE ONKRUIDEN, OOK IN GAZONS.
Boterbloem, zevenblad, haagwinde, zuring, netels,
distels, …

  • Krachtige onkruidverdelger
  • Ook tegen moeilijke onkruiden in gazons
  • Boterbloem, zevenblad, haagwinde, zuring, netels, distels, paardenstaart, …

Dosering: 150 ml in 10 l water voor 75 m²

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toel. Nr. 1088G/P Bevat: 20 g / l FLUROXYPYR, 60 g / l TRICLOPYR (HE). Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


meerdere foto's