Sand Filter Cleaner

Sand Filter Cleaner

Reiniger voor zandfilters en filters uit diatomeeënaarde.